כיצד לבדוק את סוג הביטוח הסיעודי שלי?

האם יש לי ביטוח סיעודי?

ביטוח סיעודי הוא חוזה עם חברת ביטוח, לפיו אדם משלם סכום כסף חודשי (פרמיה), והחברה מתחייבת להשתתף במימון אשפוז סיעודי או טיפול סיעודי בבית, אם יוגדר המבוטח כסיעודי על-פי תנאי הפוליסה וכל עוד הוא מצוי במצב סיעודי, אך לא יותר מתקופת הפיצוי המוגדרת בפוליסה.

אם ביטחתם את עצמכם אי פעם בביטוח סיעודי, סביר להניח שעשיתם זאת באחד או יותר מהמקומות הבאים:

הביטוח הסיעודי דרך קופות החולים

כמחצית מחברי קופות החולים הם בעלי ביטוח סיעודי. את הביטוח הסיעודי הקופות משווקות בנפרד מהתכנית לשירותי בריאות נוספים (כללית מושלם, מכבי זהב וכו’), והוא ניתן בתמורה לתשלום חודשי נוסף.

איך בודקים?

  • מתקשרים לסניף קופת החולים בו אתה חבר ושואלים את מזכירות הסניף.
  • כמו כן ניתן ליצור קשר עם מוקדי השרות של  קופות החולים שלכם, שם יעדכנו אתכם אם אתם מבוטחים דרך הקופה בביטוח סיעודי:
קופת חולים חברת ביטוח טלפון
כללית דקלה – הראל 2735* / 03-6145555
מכבי כלל 1-700-505-520
מאוחדת הפניקס *3833/ 1-700-706-706
לאומית כלל 1-800-702-702

ביטוח סיעודי דרך מקום עבודה

נרכש עבורכם במקומות עבודה מאורגנים, ארגונים, ועדי עובדים ו/או גמלאים.

גם אם אתה גמלאי של מקום עבודה בו היה ביטוח סיעודי – סביר להניח שאתה עדיין מבוטח!

זה הוא ביטוח המיועד לקבוצת אנשים, אותם מייצג גורם (הנקרא “בעל פוליסה”) העורך את החוזה עם חברת הביטוח ודן עמה על תנאי הביטוח לכלל חברי הקבוצה. חוזה הביטוח נערך לרוב לתקופות קצרות של שלוש שנים או יותר (ולא לתקופה של כל חיי המבוטח, כפי שקיים בפוליסות הפרטיות). בתום התקופה מותנה ההמשך בחידוש ההסכם בין חברת הביטוח לבין בעל הפוליסה.

תנאי הפוליסה אחידים לכל חברי הקבוצה וגובה הפרמיה אחיד בכל גיל. ביטוחים קבוצתיים נמכרים לארגונים ולמקומות עבודה, ועדי עובדים וארגוני גמלאים.

איך בודקים?

  • פונים למחלקת משאבי אנוש או כספים של מקום העבודה, לועד העובדים או לארגון הגמלאים ובודקים האם נעשה ביטוח בריאות (הכולל ביטוח סיעודי) לחברים.
  • כמו כן ניתן לבדוק האם בתלוש המשכורת מופיע סעיף של ביטוח רפואי/סיעודי.

ביטוח סיעודי פרטי במסגרת חברת ביטוח

אנשים רבים מבטחים עצמם גם בפוליסת סיעוד פרטית באחת מחברות הביטוח.
פוליסת ביטוח סיעודי פרטי הינה מחייבת לכל חיי המבוטח ואין לחברת הביטוח את האפשרות לעשות שינויים בתנאים לאורך התקופה, גם אם מצבו של המבוטח משתנה. ככל שאדם מצטרף לביטוח בגיל צעיר יותר, תיקבע עבורו פרמיה נמוכה יותר, וזו תהיה קבועה לכל החיים.

איך בודקים?

  • בדוק את רשימת החיובים החודשית בחשבון הבנק שלך – האם מופיע חיוב לחברת ביטוח בהוראת קבע או חיוב אשראי.
  • פנה לסוכן הביטוח שלך ושאל אותו האם יש לי ביטוח סיעודי.
  • בדוק מכתבי ריכוז תשלומים שנתי שהתקבלו מחברת הביטוח.
  • אתר הר הביטוח  https://harb.cma.gov.il.